นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญกับเรา เราเห็นคุณค่าของความไว้วางใจและเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเรา เพราะฉะนั้นเราได้พัฒนานโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายว่าเรารวบรวม สื่อสาร เปิดเผย และ ใช้สอยข้อมูลอย่างไร

ก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวนั้น เราจะแยกแยะและหาจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในจุดประสงค์ที่เราได้ระบุไว้เท่านั้น เว้นแต่ว่าเราได้รับอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจทางกฎหมาย เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้จนกว่าจุดประสงค์ที่เราระบุไว้นั้นสำเร็จลุล่วง

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม และเมื่อเหมาะสม อย่างเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนตัวควรจะตรงกับจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้นๆ และควรจะมีความถูกต้องแม่นยำ เราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวและให้ความปลอดภัยกับความสูญเสียและไม่ชอบธรรม และการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปิดเผย การทำสำเนา หรือ การดัดแปลงข้อมูล

เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว เรามุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการของเราตามหลักการที่เรามีเพื่อที่จะให้ความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลว่าได้รับการปกป้องและรักษา

ติดต่อเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า ZEN Rooms:
ฝ่ายดูแลลูกค้าให้บริการตั้งแต่ 9:00-18:00 (GMT+8)
อีเมล:
ศูนย์ช่วยเหลือ: